50 jaar Toerisme Turnhout vzw

2015 was een belangrijk jaar voor Toerisme Turnhout vzw.  Wij vierden onze 50ste verjaardag met tal van belangrijke activiteiten die wij buiten onze normale initiatieven organiseerden.   

Op onze verjaardag 12 april startten we op de Grote Markt de promotiecampagne voor onze viering met een dixieband en een kaartgoochelaar om enkele weken later de dienst Toerisme & UiT te ondersteunen bij de opening van het toeristisch seizoen.  Ondertussen hadden de activiteiten voor onze 50ste verjaardag vaste vorm gekregen.  Op 14 juni hebben we dit andermaal met de nodige muzikale omlijsting aangekondigd.  Tijdens de vakantiemaanden heeft onze vereniging de zomerpicknick ondersteund en ook daar gezorgd voor aangepaste muziek.  Naar goede traditie is de zomervakantie afgesloten met de Gheyntjesworp, een succesvol initiatief van het Beiaardcomité eveneens ondersteund door onze vrijwilligers.

De overzichtstentoonstelling ’50 jaar Toerisme Turnhout vzw’ van 19 tot en met 27 september in het vroegere gerechtsgebouw in de Patersstraat mocht rekenen op een massale belangstelling, meer dan 800 bezoekers kwamen langs.  Herinneringen werden opgehaald en nieuwe vriendschappen en ideeën ontsproten. 

Tentoonstelling 1     Tentoonstelling 2

 

Joker 1Op zondag 4 oktober vond de succesvolle academische zitting op het stadhuis plaats, met als afsluiter en hoogtepunt de onthulling van de ‘Turnhoutse Joker’ een uniek kunstwerk dat door onze vzw geschonken werd aan het Nationaal Museum van de Speelkaart. 

Joker 2     Academische zitting 1     Academische zitting 2

 

Op 21 november organiseerden we de feestelijke intrede van Sinterklaas.  Een evenement waarop we wederom duizenden kinderen met hun ouders en grootouders mochten verwelkomen. In een kleurrijke stoet trokken we van de Nieuwe Kaai naar de Grote Markt.

Sint 1     Sint 2

Magazijn van de sint 1     Magazijn van de sint 2

 

Variete show 2De slotviering op 11 december in de Warande werd een druk bijgewoonde variétéshow met tal van artiesten en groepen uit Turnhout of met een duidelijke link met Turnhout.Variete show 1

 

De 4 uur durende show werd geapprecieerd zo bleek uit de talrijke reacties nadien.  Het was een perfecte kers op onze verjaardagstaart.

 

 

Kerst 1De kerstwensboom was onze laatste activiteit net voor de feestdagen.  Naar goede traditie was er op 13 december onze stand waar alle bezoekers onder toeziend oog van de Kerstman hun persoonlijke wens konden neerpennen.  Een wens die enkele dagen later door iedereen kon gelezen worden in de door de vzw versierde grote kerstboom, in 2015 uitzonderlijk voorzien van gouden kerstballen.

Kerst 2

 

 

Het mag duidelijk zijn dat we in 2015 kosten nog moeite gespaard hebben om er een feestelijk ‘gouden’ jaar van te maken.  Met beperkte middelen maar vooral dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn we erin geslaagd om activiteiten te organiseren die velen op de been bracht of naar Turnhout lokte.  We zijn dus geslaagd in ons opzet en hopen hier de volgende jaren nog een vervolg aan te geven.

Onze 50ste verjaardag vieren was een uniek gegeven, maar meteen ook een uitstekende motivatie om verder te gaan met onze vereniging.  Dat mag blijken uit de nieuwe ideeën die, naast onze traditionele wederkerende activiteiten, weeral leven en waarover we u binnenkort ongetwijfeld over zullen informeren.

Dankzij de inzet van de bestuursleden en andere vrijwilligers, sponsors en leden maar ook mede door de steun en hulp van de stad hopen we alles te verwezenlijken.  Enkel zo kunnen we met Toerisme Turnhout vzw ons doel, de toeristische promotie van onze stad, realiseren en in samenwerking met de Dienst Toerisme& UiT toeristische activiteiten aanbieden, ondersteunen en promoten.

Daarnaast willen we ook eigen initiatieven en evenementen blijven organiseren en blijven meewerken aan de toeristische beleving in Turnhout voor alle bewoners en toeristen.

Klik hier om nog meer foto's te bekijken

19 - 27 september  

Tentoonstelling

’50 jaar Toerisme Turnhout vzw’

Locatie: Patersstraat 24 (voorheen ’t Gerecht)

4 oktober

 

Onthulling Joker standbeeld

Academische zitting

Locatie: Raadzaal Stadhuis

 

21 november

 

Welkom Sinterklaas’     

Locatie: Nieuwe Kaai & Grote Markt

Sint Magazijn

Locatie: Paterstraat

11 december

 

Evenement met zangers & artiesten

Locatie: Schouwburg de Warande

16 december

 

Kerstwensboom

Locatie: Grote Markt