Jokerfeesten 2024

Na twee succesvolle edities zijn ook dit jaar de Jokerfeesten weer een feit. 
Vanaf 13u30 zal een DJ muziek voor jong en oud presenteren. De Boeren van Turnhout komen op bezoek en een joker op stelten komt de boel opvrolijken. Als kers op de taart zal Sam Gooris in zijn bekende stijl de nodige ambiance brengen.

Voor deze editie werkt Toerisme Turnhout vzw samen met de lokale horeca vereniging H.O.T. vzw.

Lidgeld 2024

2023, een jaar waarin de weerkerende evenementen georganiseerd door Toerisme Turnhout, van Jokerfeesten (waar alle dames verrast werden met een mooie bloemenruiker) tot de Kerstwensboom succesvol verlopen zijn..

Met spijt moeten we echter terugdenken aan het evenement “Welkom Sinterklaas” waar honderden kindjes met hun ouders en familie aan de Nieuwe Kaai en Grote Markt een echt hondenweer trotseerden.

Voor 2024 staan weer evenementen in een aangepast kleedje op het programma.

Mooie programma’s met dezelfde jaarlijkse vraag om uw lidmaatschap voor 2024 te hernieuwen.

Ondanks een verhoogd kostenplaatje hanteren van dezelfde lage ledenbijdrage, nl. :

Lid wordt je voor: 30.00 euro

Steunend lid: 50.00 euro

Bronzen sponsor: 125.00 euro (factuur + vermelding op website)

Zilveren sponsor: 250.00 euro (factuur + extra vermelding op website)

Gouden sponsor: 500.00 euro (factuur + extra vermeld. op website + verwijzing naar eigen website)

Vrijblijvend kan je naar eigen mogelijkheden uw bijdrage aanpassen.

Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer BE45 0682 2180 6489 – GKCCBEBB van Toerisme Turnhout vzw met vermelding ‘Lidmaatschap/Sponsor 2024’.

- Voor betaling vanaf 100.00 euro wordt een factuur afgeleverd.

- Je kan ook specifiek een evenement sponseren.

Met Toeristische Groeten,
 
Nik Tuytelaers                                          Simonne Evrard
Voorzitter (0475.71.99.23)                        secr./o.voorz. (0472.73.09.83)

Werking en uitbouw Toerisme Turnhout vzw

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik enige info en inzicht over de inhoudelijke werking van een VZW aan te geven.
Een VZW…, dus ook Toerisme Turnhout vzw heeft in zijn structuur drie belangrijke bestuursorganen, nl. de:
 
1. Algemene Vergadering
Dit zijn:
de effectieve leden van de VZW (dit zijn niet de jaarlijks toetredende leden);
de effectieve leden hebben stem en beslissingsrecht in de VZW-ze komen minstens 1 maal per jaar samen;
2. (Raad van) Bestuur
 De raad van bestuur (bestuurders) wordt aangesteld door de algemenen vergadering;
 Deze groep bestuurt de VZW
 Het is deze groep die nadenkt over de te organiseren evenementen;
 Over de plaats van en het tijdstip waarop evenementen doorgaan;
 Over het budget dat voor een evenement kan vrijgemaakt worden;
 Kortom, deze groep organiseert de evenementen.
 Voor deze groep is er een maandelijkse bijeenkomst.
3. Dagelijks bestuur.
 Bestaat nu uit 4 personen, nl .:
 Voorzitter
 O/voorzitter- secretaris
 Verslaggever
 Extra bestuurslid.
Deze persomen worden aangesteld door de Raad van Bestuur,
Ze voeren de beslissingen uit welke genomen zijn door de Raad van Bestuur;
Volgen de dagelijkse gebeurtenissen op die een weerslag (kunnen) hebben op de situatie van de VZW.
Ze leggen contacten met externe organisaties, instellingen, openbare besturen (vb stadsbestuur) .
Ze volgen collectief de financiële situatie (betalingen – inkomsten ed ) op.
 
Bovenstaande is een ingekorte versie van de werking van een VZW, in dit geval Toerisme Turnhout VZW.
Om de toekomstige werking van de VZW operatief, up tot date, aantrekkelijk, aangepast aan tijd en noden te
houden, is de vernieuwing van de bestuursorganen een bestendige zorg voor de toekomst, dus ook van
Toerisme Turnhout vzw.
In september 2024 wenst de VZW Toerisme Turnhout deze vernieuwing, verbreding, versterking van hun
bestuursorganen te organiseren.
 
Voel je het kriebelen om mee te bouwen, mee te werken aan evenementen in Turnhout, evenementen welke
toegankelijk zijn voor alle burgers, stuur dan je identiteitsgegevens met de vermelding “Toerisme
Turnhout vzw SEPTEMBER 2024” naar :
Simonne Evrard Oud-Strijderslaan 17 2300 Turnhout
GSM : 0472.73.09.73
 
Met Toeristische Groeten,
 
Nik Tuytelaers                                          Simonne Evrard
Voorzitter (0475.71.99.23)                        secr./o.voorz. (0472.73.09.83)